Colofon

Op deze site staan foto’s, gedichten en muziekstukken.

Als er geen toevoeging of bron bij staat, mag u erop vertrouwen dat het werk van mijn hand is. Mensen die met mij samenwerken vraag ik altijd toestemming voor publicatie.

Mocht op deze site iets te vinden zijn waarvan u meent dat ik het onrechtmatig heb geplaatst, wilt u dan alstublieft contact met mij opnemen via onderstaand formulier? Waarvoor mijn dank.

In deze colofon staan alle bronnen (en leuke weetjes over waar we iets hebben opgenomen):

  • Foto van Adore: door Lieke Romeijn (www.liekeromeijn.nl), met toestemming van de geportretteerde

  • You’ve got the choice (met een arrangement van Tseard Nauta)

  • You’ve got the choice (by: Mika Backer)

  • Pianomuziek onder films: Mika Backer

  • Musika met Simen: in 2012 opgenomen in Friesland, met mijn dierbare vriend Simen Jonker